Kursbeskrivning
och schema

 

Så här jobbar vi

På Drive Together genomförs intensivutbildningen  i grupp där du genomför en kursvecka tillsammans med två kompisar eller nya bekantskaper gemensamt med en pedagogisk erfaren trafiklärare. Med hjälp av den modernaste tekniken tar vi dig fram mot målet. Vi genomför kursveckorna i moderna, tysta och klimatsmarta elbilar (villkor automat på körkortet). Behöver du körkort för manuellt växlad bil kompletterar vi med de momenten i slutet av din utbildning.

Vill du genomföra din utbildning i en lugnare takt så löser vi det med individuell undervisning. Hör då av dig till oss för att göra en individuell planering och bokning av lektioner.

Den teoretiska utbildningen består av en digital teorikurs där du vid fyra tillfällen kopplar upp dig hemifrån via videokonferensverktyget Zoom och deltar i undervisningen som leds av en trafiklärare. Varje teoritillfälle är 75 min. För att nå kursplanens teoretiska mål får du även tillgång till appen Körkort nu. I appen kan du bl.a. läsa eller lyssna på körkortsboken, göra övningsfrågor, förbereda dina praktiska övningar och göra teoretiska slut-test. Samma tillgång har du även på din dator via elevcentralen som är skapad av trafikskolornas branschorganisationen STR (Sveriges Trafikutbildares Riksorganisation).

Om du har behov av mer teoretiskt stöd så finns det möjlighet att boka in detta enskilt med en trafiklärare antingen digitalt via konferensverktyget eller ett fysiskt möte om det passar dig bättre.

I utbildningen på Drive Together kommer du att arbeta med 15 praktiska moment. Momenten är framtagna av vår bransch-organisation STR för att du ska ta dig igenom körkortsutbildningen på ett effektivt och strukturerat sätt samtidigt som du lever upp till Transportstyrelsens kursmål. Du, din privata handledare samt din trafiklärare har möjlighet att följa hela din utbildning i appen Korkort nu eller på elevcentralen. Detta verktyg får du tillgång till när du bokar in dig på en kursvecka hos oss. Korkort nu är även integrerat med det digitala utbildningskortet som din lärare gemensamt med dig kommer fylla i efter varje genomfört körpass.

Den digitala teorikursen som du genomför tillsammans med oss rekommenderar vi att du genomför innan du kommer till den praktiska kursveckan. Kursen genomförs under fyra tillfällen en gång per vecka.

Så här går vår veckokurs till

Ca 2-4 veckor innan du önskar genomföra kursveckan genomför du en startlektion/ testlektion. Syftet är att du ska få bekanta dig med bilen, bilens reglage och inställningsmöjligheter samt träffa din lärare som kommer att följa dig under hela utbildningen. Målet är också att du ska bli trygg med de grundläggande körmomenten under startlektionen. Om du eller din lärare upplever att du behöver mer tid för att bli trygg med grundmomenten så behöver du boka in ytterligare en eller flera privatlektioner innan planerad kursvecka. Allt för att veckan sedan ska bli så givande och lärorik som möjligt. Blir det kort om tid förbehåller vi oss rätten att skjuta upp planerad kursvecka. I anslutning till testlektionen ingår en teoretisk information där vi går igenom hur vi jobbar samt vilka krav Transportstyrelsen och Trafikverket ställer på dig.

Dag 1

Första kursdagen träffas vi vid entrén mitt på området vid Nääs Fabriker. Därefter sätter vi oss i vår konferenslokal, för en presentation av lärare och kursdeltagare. Vi går också igenom veckans upplägg, tider och moment.

Därefter övar vi manövrering av bilen hela dagen med uppehåll för lunch och pauser.

Under dagen turas du och de andra deltagarna om att köra bilen. När du inte själv sitter bakom ratten har du möjlighet att reflektera över hur de andra deltagarna gör för att manövrera bilen, se vad som händer med bilen vid olika manövrar. Du har möjlighet att titta från två olika positioner i bilen och kan även gå ut ur bilen och titta i olika vinklar för att lära dig mer. Du har även möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med de andra deltagarna på kursen som ska lära sig samma saker.

Dag 2

Dag två börjar vi med en morgonkaffe och uppföljning från dag ett innan vi går vidare med introduktion av dagens övningar och mål. Under denna dag kommer vi fokusera på körning i lugnare trafikmiljöer där vi jobbar med grundrutiner i avsökning, riskbedömning, hastighetsanpassning och placering. Vi lär oss också mer om de väjningsregler som finns i trafiken.

Dag 3

Dag tre startar på samma sätt som tidigare dagar. Om de tidigare dagarnas övningar är godkända ökar vi nu svårigheten i trafikmiljön ytterligare och lägger fokus på körning i stadstrafikmiljö. Här tränar vi vidare på tidigare övade kunskaper i en ”hetare” trafikmiljö samt lägger till övning i cirkulationsplatser, trafikljuskorsningar, enkelriktade gator samt val och byte av körfält.

Varje dag lägger vi in kortare genomgångar och övningar från momentet funktion och kontroll. Det handlar om att kunna kontrollera bilens viktigaste delar samt att öka kunskapen om att lasta bilen rätt. Du får också tips och kunskap om regler om du tänkt köra med släpkärra någon gång.

Dag 4

Den fjärde dagen kommer vi i huvudsak att hålla oss utanför tätbebyggt område. Under denna dag är det olika typer av landsvägar, motorvägar och motortrafikleder som står på menyn.

Dag 5

Kursveckans avslutande dag blir en uppföljning och repetition av veckans tidigare övningar samt träning på att självständigt kunna följa skyltar och anvisningar för att ta sig till olika förutbestämda mål. Under årets vintermånader genomförs även mörkerkörning under denna avslutande dag. Innan vi skiljs åt kommer vi att gå igenom och utvärdera kursen och dess mål. Du kommer få en tydlig bild av var du står färdighetsmässigt i förhållande till Transportstyrelsens kursplan, om du är färdigutbildad och redo för trafikverkets prov eller behöver fortsätta öva vidare hemma eller med vår hjälp.

Under din testlektion, kursvecka och efterföljande lektioner kommer du få hjälp att nå de praktiska målen. Här jobbar vi med de fyra F:n fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i de olika momenten.

Din lärare kommer att demonstrera och instruera övningar tills du kan genomföra dem självständigt och känner dig tillräckligt förtrogen med uppgiften att ni gemensamt kan godkänna dem.

Då kursveckan alltid genomförs i grupp med flera elever som jobbar mot samma mål kommer du ha möjlighet att både diskutera upplevelser och situationer i trafiken, uppleva när en annan elev genomför en övning samt visa och berätta om din egen kunskap eller upplevelse för de andra eleverna och läraren. Forskning visar att detta är ett väldigt effektivt sätt att ta till sig kunskap och behålla den lång tid framöver.

Riskutbildningar

Efter genomförd kursvecka rekommenderar vid dig att genomföra de obligatoriska riskutbildningarna (risk 1 och risk 2) på Stora Holms Trafikövningsplats.

När du genomfört din praktiska och teoretiska utbildning med godkända resultat hos oss, hjälper vi dig gärna med bokningen av de avslutande proven på Trafikverket.

Observera att kursen inte ger någon garanti till ett körkort utan mer praktisk och teoretisk övning kan behövas. Om så är fallet hjälper vi dig självklart med det.

Om du skulle vilja avsluta din utbildning i en traditionellt manuellt växlad bil så hjälper vi dig gärna med det.

Kontakta oss

Besöksadress vid kursvecka och bokade möten:

Nääs Fabriker
Spinnerivägen 1
44851 Tollered 

Hämtning vid Lerums station kan ske efter överenskommelse.

Postadress:

Drive Together
C/o Nääs Fabriker
Spinnerivägen 1

fack 5055
448 51 Tollered